Защо “информационна сигурност”, а не “компютърна поддръжка”? В “Сайхет” вярваме, че компютърната поддръжка, толкова широко предлагана като гаранция за правилното функциониране на IT-компонентите на бизнеса, не е достатъчна в условията на съвременната информационна реалност.

Концепцията ни за информационна сигурност е изградена върху три стълба – осигуряване на възможност за непрекъсната и бърза работа с компютри и устройства, защитеност срещу злонамерени атаки и пазене на архиви на файловете с история до месец назад.

 

Непрекъсваемост и производителност

Този стълб обединява всички процедури и практики, целящи компютърните системи да разботят без downtime и с максимално достижимата за тях скорост. Това включва извършване на редовни месечни профилактики, анализ на показателите на системите в реално време и реакция с цел превенция, а не с цел решаване на вече възникнал проблем.Интеграцията и поддръжката на процедурите по този стълб са включени като основен приоритет в нашата абонаментна програма.

Защита срещу атаки

Този стълб включва изготвяне и прилагане на различни политики за защита на данните срещу широк спектър от целенасочени или произволни атаки – както отвън, така и отвътре. Част от съставните компоненти на сигурните мрежи, които изграждаме или коригираме, са устройства за защитни стени (firewalls), политики за криптиране на данните, ясни правила и нива за достъп до информацията от отделните потребители в локалната мрежа, Intruder Detection Systems и др., които, в колаборация една с друга, осигуряват правилното, бързо и сигурно функциониране на всяка бизнес-мрежа от компютри, смарт-устройства и периферия. Интеграцията и поддръжката на процедурите по този стълб са включени в нашата абонаментна програма.

Съхраняване и архивиране

Този стълб обединява всички процеси, свързани със сигурното съхраняване на информацията – от изграждане на централизирано хранилище за данни, разположено в офиса на клиента и непрекъснато поддържане на до 30 архивни копия върху наши бекъп-сървъри, намиращи се на разположение 24/7 за достъп през Интернет, до осигурена възможност до два часа след инцидент потребителят да получи хард-диск с копие на данните си. Интеграцията и поддръжката на всички процедури по този стълб са включени в нашата абонаментна програма.