Тази услуга обединява в едно целия спектър от възможности и ресурси, с които в Сайхет разполагаме. Тя включва всичко необходимо, за да бъдат компютрите мрежите ви бързи и сигурни – високотехнологична компютърна поддръжка, инсталация и управление на системи за защита от вътрешни и външни заплахи, предоставяне за ползване за срока на договора локален сървър за централизирано съхранение на данни, изграждане на системи за автоматично архивиране на пълната информация и съхраняване на ежедневните копия за до месец назад и много други. Предлагаме разнообразни пакетни варианти, допълнителни опции към тях, както и препоръчваната от нас възможност за изготвяне на изцяло индивидуално предложение. В раздел “Цени” можете да намерите детайлно сравнение на различните ни абонаментни планове.