Сравнение на абонаментните планове за Penetration Test

 

 

Phishing симулация.
подготовка, изпращане и анализ на данни от имейли, целящи да заблудят потребителя да предостави достъп до корпоративни данни

до 10 потребителя

58 лв.на потребител
 • Детайлно проучване
  Ние се подготвяме за симулацията, събирайки информация за "жертвите" от различни източници - социални мрежи, публични и частни форуми, както и от реалния свят. Чак след това изпращаме phishing писмата, насочено към индивидуалните уязвимости на всеки служител в компанията.
 • Индивидуални шаблони
  Шаблоните (templates), който ползваме, са индивидуално създадени за всеки от облседваните потребители. Ние никога не повтаряме един и същ темплейт в рамките на една phishing кампания.
 • Старт до 7 дни
  Гарантираме, че ще стартираме симулацията до седмица. През това време ще проучим потребителите и ще се подготвим, запознавайки се с индивидуалните особености на всеки от тях.
 • Финал до 14 дни
  Ще проведем симулацията в рамките на две седмици. Това включва подготовката и фактическото извършване на phishing кампанията.
 • Доклад до 7 дни
  Седмица след края на кампанията ще получите детайлен доклад с резултатите от нея. Той ще включва обобщена статистика от симулацията, представена с графики и диаграми, както и описание на проведените индивидуални тестове. Това е документът, който ще ви помогне да установите уязвимостите на потребителите, както и да добиете идея за общата защитеност на служителите.
 • 1 включено обучение
  През следващия месец целият ви екип ще бъде поканен да участва в три часово обучение, в което ще присъстват единствено представители на компанията ви. Там те ще научат нови техники и трикове за предпазване от phishing, както и ще получат безценни съвети за подобряване на поведението си онлайн. Обучението може да бъде проведено както при вас, така и при нас.

10 - 20 потребителя

54 лв.на потребител
 • Детайлно проучване
  Ние се подготвяме за симулацията, събирайки информация за "жертвите" от различни източници - социални мрежи, публични и частни форуми, както и от реалния свят. Чак след това изпращаме phishing писмата, насочено към индивидуалните уязвимости на всеки служител в компанията.
 • Индивидуални шаблони
  Шаблоните (templates), който ползваме, са индивидуално създадени за всеки от облседваните потребители. Ние никога не повтаряме един и същ темплейт в рамките на една phishing кампания.
 • Старт до 14 дни
  Гарантираме, че ще стартираме симулацията до седмица. През това време ще проучим потребителите и ще се подготвим, запознавайки се с индивидуалните особености на всеки от тях.
 • Финал до 28 дни
  Ще проведем симулацията в рамките на четири седмици. Това включва подготовката и фактическото извършване на phishing кампанията.
 • Доклад до 14 дни
  До две седмици след края на кампанията ще получите детайлен доклад с резултатите от нея. Той ще включва обобщена статистика от симулацията, представена с графики и диаграми, както и описание на проведените индивидуални тестове. Това е документът, който ще ви помогне да установите уязвимостите на потребителите, както и да добиете идея за общата защитеност на служителите.
 • 2 включени обучения
  През следващия месец целият ви екип ще бъде поканен да участва в две двучасови обучения, в които ще присъстват единствено представители на компанията ви. Там те ще научат нови техники и трикове за предпазване от phishing, както и ще получат безценни съвети за подобряване на поведението си онлайн. Обученията могат да бъде проведени както при вас, така и при нас.

20 - 30 потребителя

50 лв.на потребител
 • Детайлно проучване
  Ние се подготвяме за симулацията, събирайки информация за "жертвите" от различни източници - социални мрежи, публични и частни форуми, както и от реалния свят. Чак след това изпращаме phishing писмата, насочено към индивидуалните уязвимости на всеки служител в компанията.
 • Индивидуални шаблони
  Шаблоните (templates), който ползваме, са индивидуално създадени за всеки от облседваните потребители. Ние никога не повтаряме един и същ темплейт в рамките на една phishing кампания.
 • Старт до 21 дни
  Гарантираме, че ще стартираме симулацията до три седмици. През това време ще проучим потребителите и ще се подготвим, запознавайки се с индивидуалните особености на всеки от тях.
 • Финал до 35 дни
  Ще проведем симулацията в рамките на пет седмици. Това включва подготовката и фактическото извършване на phishing кампанията.
 • Доклад до 14 дни
  До две седмици след края на кампанията ще получите детайлен доклад с резултатите от нея. Той ще включва обобщена статистика от симулацията, представена с графики и диаграми, както и описание на проведените индивидуални тестове. Това е документът, който ще ви помогне да установите уязвимостите на потребителите, както и да добиете идея за общата защитеност на служителите.
 • 3 включени обучения
  През следващия месец целият ви екип ще бъде поканен да участва в три двучасови обучения, в които ще присъстват единствено представители на компанията ви. Там те ще научат нови техники и трикове за предпазване от phishing, както и ще получат безценни съвети за подобряване на поведението си онлайн. Обученията могат да бъде проведени както при вас, така и при нас.

30 - 50 потребителя

46 лв.на потребител
 • Детайлно проучване
  Ние се подготвяме за симулацията, събирайки информация за "жертвите" от различни източници - социални мрежи, публични и частни форуми, както и от реалния свят. Чак след това изпращаме phishing писмата, насочено към индивидуалните уязвимости на всеки служител в компанията.
 • Индивидуални шаблони
  Шаблоните (templates), който ползваме, са индивидуално създадени за всеки от облседваните потребители. Ние никога не повтаряме един и същ темплейт в рамките на една phishing кампания.
 • Старт до 28 дни
  Гарантираме, че ще стартираме симулацията до четири седмици. През това време ще проучим потребителите и ще се подготвим, запознавайки се с индивидуалните особености на всеки от тях.
 • Финал до 49 дни
  Ще проведем симулацията в рамките на седем седмици. Това включва подготовката и фактическото извършване на phishing кампанията.
 • Доклад до 14 дни
  До две седмици след края на кампанията ще получите детайлен доклад с резултатите от нея. Той ще включва обобщена статистика от симулацията, представена с графики и диаграми, както и описание на проведените индивидуални тестове. Това е документът, който ще ви помогне да установите уязвимостите на потребителите, както и да добиете идея за общата защитеност на служителите.
 • 4 включени обучения
  През следващия месец целият ви екип ще бъде поканен да участва в четири двучасови обучения, в които ще присъстват единствено представители на компанията ви. Там те ще научат нови техники и трикове за предпазване от phishing, както и ще получат безценни съвети за подобряване на поведението си онлайн. Обученията могат да бъде проведени както при вас, така и при нас.